دوربین های اکسیس باکس Box
این گروه دوربین به جهت داشتن پایه به راحتی بر روی دیوار و سقف نصب می شود و می توان برای هر زاویه دیدی آنرا تنظیم نمود .
AXIS M1025 AXIS M1045-LW AXIS M1065-L
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 1080*1920 (2 مگاپیکسل) 1080*1920 (2 مگاپیکسل) 1080*1920 (2 مگاپیکسل)
زاویه دید 94 درجه 110 درجه 110 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 3.7 میلیمتر 2.8 میلیمتر 2.8 میلیمتر
دید درشب ندارد دارد دارد
تعداد فریم 25/30 25/30 25/30
حمایت از آلارم ندارد ندارد ندارد
حمایت ازصدا ندارد ندارد دارد
برق ورودی POE آداپتور و POE آداپتور و POE
محفظه بیرونی ندارد ندارد ندارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream ندارد ندارد ندارد
حذف نور پس زمینه (WDR) ندارد دارد دارد
محفظه ضد ضربه ندارد ندارد ندارد
زوم اپتیکال ------ ------ ------
زوم دیجیتال ------ ------ ------
قیمت به دلار آمریکا
AXIS M1065-LW AXIS M1124 AXIS M1124-E
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 1080*1920 (2 مگاپیکسل) 800*1280 (1 مگاپیگسل) 800*1280 (1 مگاپیگسل)
زاویه دید 110 درجه 91 - 32 درجه 91 - 32 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 2.8 میلیمتر 3-10 میلی متر 3-10 میلی متر
دید درشب دارد دارد دارد
تعداد فریم 25/30 25/30 25/30
حمایت از آلارم ندارد دارد دارد
حمایت ازصدا دارد ندارد ندارد
برق ورودی POE POE آداپتور و POE
محفظه بیرونی ندارد ندارد دارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream ندارد دارد دارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
محفظه ضد ضربه ندارد ندارد ندارد
زوم اپتیکال ------ ------ ------
زوم دیجیتال ------ ------ ------
قیمت به دلار آمریکا
AXIS M1125 AXIS M1125-E AXIS M1145
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 1080*1920 (2 مگاپیکسل) 1080*1920 (2 مگاپیکسل) 1080*1920 (2 مگاپیکسل)
زاویه دید 33 - 92 درجه 91 - 32 درجه 34 - 95 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 3-10 میلی متر 3-10 میلی متر 3-10 میلی متر
دید درشب دارد دارد دارد
تعداد فریم 25/30 25/30 25/30
حمایت از آلارم دارد دارد دارد
حمایت ازصدا ندارد ندارد ندارد
برق ورودی POE آداپتور و POE POE
محفظه بیرونی دارد دارد ندارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream دارد دارد دارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد ندارد
محفظه ضد ضربه ندارد ندارد ندارد
زوم اپتیکال ------ ------ ------
زوم دیجیتال ------ ------ ------
قیمت به دلار آمریکا
AXIS M1145-L AXIS P1364 AXIS P1364-E
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 1080*1920 (2 مگاپیکسل) 960*1280 (1.3 مگاپیکسل) 960*1280 (1.3 مگاپیکسل)
زاویه دید 34 - 95 درجه 33 - 92 درجه 33.3 - 83 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 3-10 میلی متر 8-2.8 میلی متر 8-2.8 میلی متر
دید درشب دارد دارد دارد
تعداد فریم 25/30 50/60 50/60
حمایت از آلارم دارد دارد دارد
حمایت ازصدا ندارد دارد دارد
برق ورودی POE آداپتور و POE آداپتور و POE
محفظه بیرونی ندارد ندارد دارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream ندارد دارد دارد
حذف نور پس زمینه (WDR) ندارد دارد دارد
محفظه ضد ضربه ندارد ندارد ندارد
زوم اپتیکال ------ ------ ------
زوم دیجیتال ------ ------ ------
قیمت به دلار آمریکا
AXIS P1365 MKII AXIS P1365-E MKII AXIS P1367
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 1080*1920 (2 مگاپیکسل) 1080*1920 (2 مگاپیکسل) 1728*3072 (5.3 مگاپیکسل)
زاویه دید 40 - 120 درجه 40 - 90 درجه 104-36 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 8-2.8 میلی متر 8-2.8 میلی متر 8-2.8 میلی متر
دید درشب دارد دارد دارد
تعداد فریم 50/60 50/60 25/30
حمایت از آلارم دارد دارد دارد
حمایت ازصدا دارد دارد دارد
برق ورودی POE آداپتور و POE آداپتور و POE
محفظه بیرونی دارد دارد ندارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream دارد دارد دارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
محفظه ضد ضربه ندارد ندارد ندارد
زوم اپتیکال ------ ------ ------
زوم دیجیتال ------ ------ ------
قیمت به دلار آمریکا
AXIS P1367-E AXIS P1368-E AXIS P1377-LE
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 1728*3072 (5.3 مگاپیکسل) 2160*3840 (4K Ultra HD) 1944*2592 (5 مگاپیکسل)
زاویه دید 104-36 درجه 72-45 درجه 90-38 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 8-2.8 میلی متر 8.5 - 2.8 میلیمتر 8-2.8 میلی متر
دید درشب دارد دارد دارد
تعداد فریم 25/30 25/30 25/30
حمایت از آلارم دارد دارد دارد
حمایت ازصدا دارد دارد دارد
برق ورودی آداپتور و POE POE POE
محفظه بیرونی دارد دارد دارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream دارد دارد دارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
محفظه ضد ضربه ندارد ندارد ندارد
زوم اپتیکال ------ ------ ------
زوم دیجیتال ------ ------ ------
قیمت به دلار آمریکا
AXIS P1378-LE AXIS Q1614 AXIS Q1614-E
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 2160*3840 (8.3 مگاپیکسل) 960*1280 (1.3 مگاپیکسل) 960*1280 (1.3 مگاپیکسل)
زاویه دید 45 - 115 درجه 34 - 100 درجه 34 - 80 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 3.9-10 میلیمتر 8-2.8 میلی متر 8-2.8 میلی متر
دید درشب دارد دارد دارد
تعداد فریم 25/30 50/60 50/60
حمایت از آلارم دارد دارد دارد
حمایت ازصدا دارد دارد دارد
برق ورودی POE POE POE
محفظه بیرونی دارد ندارد دارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream دارد ندارد ندارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
محفظه ضد ضربه ندارد ندارد ندارد
زوم اپتیکال ------ ------ ------
زوم دیجیتال ------ ------ ------
قیمت به دلار آمریکا
AXIS Q1615 AXIS Q1615 Mk II AXIS Q1615-E
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 1080*1920 (2 مگاپیکسل) 1080*1920 (2 مگاپیکسل) 1080*1920 (2 مگاپیکسل)
زاویه دید 40 - 120 درجه 26 - 74 درجه 40 - 90 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 8-2.8 میلی متر 8-2.8 میلی متر 8-2.8 میلی متر
دید درشب دارد دارد دارد
تعداد فریم 50/60 100/120 50/60
حمایت از آلارم دارد دارد دارد
حمایت ازصدا دارد دارد دارد
برق ورودی POE POE POE
محفظه بیرونی ندارد ندارد دارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream دارد دارد دارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
محفظه ضد ضربه ندارد ندارد ندارد
زوم اپتیکال ------ ------ ------
زوم دیجیتال ------ ------ ------
قیمت به دلار آمریکا
AXIS Q1615-E Mk II AXIS Q1635 AXIS Q1635-E
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 1080*1920 (2 مگاپیکسل) 1080*1920 (2 مگاپیکسل) 1080*1920 (2 مگاپیکسل)
زاویه دید 39 - 72 درجه 43.3 - 76 درجه 43.3 - 76 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 8.5 - 2.8 میلیمتر 4-13 میلی متر 4-13 میلی متر
دید درشب دارد دارد دارد
تعداد فریم 100/120 50/60 50/60
حمایت از آلارم دارد دارد دارد
حمایت ازصدا دارد دارد دارد
برق ورودی POE POE POE
محفظه بیرونی دارد دارد دارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream دارد دارد دارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
محفظه ضد ضربه ندارد ندارد ندارد
زوم اپتیکال ------ ------ ------
زوم دیجیتال ------ ------ ------
قیمت به دلار آمریکا
AXIS Q1645-LE AXIS Q1659 AXIS Q1775
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 1080*1920 (2 مگاپیکسل) 3648*5472 (20 مگاپیکسل ) 1080*1920 (2 مگاپیکسل)
زاویه دید 92-42 درجه 36.3 - 50.1 درجه 8.1 - 67.8 درجه
نوع حسگر CMOS CMOS CMOS
لنز 3.9-10 میلیمتر 24 میلیمتر 38 - 3.8 میلیمتر
دید درشب دارد دارد دارد
تعداد فریم 100/120 8 فریم با کیفیت 20 مگاپیکسل 50/60
حمایت از آلارم دارد دارد دارد
حمایت ازصدا دارد دارد دارد
برق ورودی POE POE آداپتور و POE
محفظه بیرونی دارد دارد ندارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream دارد دارد ندارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد دارد دارد
محفظه ضد ضربه ندارد ندارد دارد
زوم اپتیکال ------ ------ ------
زوم دیجیتال ------ ------ ------
قیمت به دلار آمریکا
AXIS Q1775-E
  مقایسه
  سفارش
کیفیت تصویر 1080*1920 (2 مگاپیکسل)
زاویه دید 8.1 - 67.8 درجه
نوع حسگر CMOS
لنز 38 - 3.8 میلیمتر
دید درشب دارد
تعداد فریم 50/60
حمایت از آلارم دارد
حمایت ازصدا دارد
برق ورودی آداپتور و POE
محفظه بیرونی دارد
تکنولوژی خاص پشتیبانی از کارت حافظه
zipstream ندارد
حذف نور پس زمینه (WDR) دارد
محفظه ضد ضربه دارد
زوم اپتیکال ------
زوم دیجیتال ------
قیمت به دلار آمریکا

اطلاعات تماس

  تهران،خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان دستگردی(ظفر غربی) - خیابان ناصری-برج کیان - طبقه 15
  آدرس روی نقشه گوگل
  09352451357
  41406281
  42694902
  info@Camcenter.ir

ارتباط مستقیم با کارشناسان

راهنما و سئوالات متداول